Category: Nové obrazy

Můj modrý poklad, rok 2014

Každý má nějaký poklad, kterého si cení nejvíce. I tento drak nebo pták má své modré vejce a neví kam ho ukrýt. Asi do jednoho z těch modrých hrobů. Velikost 72 x 67 cm.

Rukojmí – 2014

Život spoutané ženy vyhasíná tak,jako světlo za obzorem. Potrhaná zem,ke které je mladé tělo připotáno je dalším dramatickým prvkem obrazu. Struktura povrchu těla je únavou materiálu tkáně.

Skrz bránu – 2014

V tomto obraze umělec znázorňuje bránu do nové dimenze. Sám o obrazu říká: „Nevím zda se jedná o bránu do nebe ,nebo do pekla. Z vesmírného chaosu přiletěly dvě koule skrz bránu.“

Padlým motýlům – 2014

Ve svém novém obraze umělec staví pomník motýlům ,kteří už dolétali. Od osy ,kterou tvoří sokl s hlavou se na paměť rozvírají motýlí křídla ,ve kterých jsou modré slzy.  

Velká hvězda – 2014

Hvězda, nebo jsme se naučili říkat celebrita, plná sebevědomí zářící barvami štěstí a jistoty. Může to být ovšem pouhá póza další z výběru průměrnosti a šedi.

„UFO př.n.l.“ – 2014

UFO- Unidentifield Flying Object je něco,co se vznášelo již před naším letopočtem na obloze. Z obrazu je patrné, že UFO letělo nad stavbami ,ktaré známe z Egypta. A ti ,co tyto objekty řídili,mohli mít podobu různou,která nám může býti i … Read More

Pro život po životě – 2014

4000 let před našim letopočtem 0 se stavěly stavby pro vládce Egypta ,aby po smrti mohli v pyramidách žít se svými věcmi a oblíbenými uměleckými předměty.V den smrti vzlétnout do nových výšin nového života a užít si této přeměny. Možná … Read More

Obrazy na téma Krylových písní

V červnu 2014 Josef Achrer dokončil  2 malé obrázky, rozměr 30 cm x 30 cm na téma písně Karla Kryla Anděl. Obrázky budou celé léto 2014 k vidění v galerii A A v Praze na Malé straně.  Jedná se o … Read More