Autorská výstava 2017 Galerie Toyen Praha

Foto ochutnávka z vernisáže. POZOR výstava trvá do 31.7.2017

Srdečně vás zveme na autorskou výstavu Josefa Achrera, která bude probíhat 1.6. – 31.7 2017 v Galerii Toyen, Milešovská 1, Praha 3. Vernisáž se koná 1.6.2017 v 18:00 hodin, zahraje: Václav Kořínek.

Celý červen budou každou středu od 18:00 hodin probíhat komentované prohlídky za osobní účasti umělce.

Co řekl Josef Achrer o Rituálu:

„Tento projev lidské činnosti je spojován s původními kulturami lidského pokolení.
Všechny kmeny a jejich náboženství měly své rituály, které v různých podobách
přežívaly po tisíciletí až do dnes.
Rituál je také projevem domorodých kmenů v různých částech kontinentů na Zemi.
I dnešní člověk zažívá denně mnoho rituálů a přináší oběti. Tyto obětní rituály jsou
důležitým nástrojem, jak upevňovat své pozice a jistoty na tomto světě. Rituál bývá
opředen tajemnými silami a nadpřirozenými jevy. Toto řídí duchovní síla víry, která
bývá při aktu přítomna.
Rituál ale může být i ranní káva beze slov, milostná předehra, sváteční obřad v kostele
i pravidelná porada na obecním úřadě na Žižkově.“

Informační centrum Praha 3 – Galerie Toyen, Milešovská 1, Praha 3, 130 00
Otevřeno: Po, St 9 –19 hodin; Út, Čt, Pá 9 –16 hodin
VSTUP ZDARMA

IC_achrer_pozvánka_A5_v2_A-1-800