„UFO př.n.l.“ – 2014

UFO- Unidentifield Flying Object je něco,co se vznášelo již před naším letopočtem na obloze. Z obrazu je patrné, že UFO letělo nad stavbami ,ktaré známe z Egypta. A ti ,co tyto objekty řídili,mohli mít podobu různou,která nám může býti i povědomá.

Josef Achrer UFO př.n.l. 132 cm x117cm

UFO př.n.l. 132 cm x117cm

Comments are closed.