Category: Nové obrazy

Pro život po životě – 2014

4000 let před našim letopočtem 0 se stavěly stavby pro vládce Egypta ,aby po smrti mohli v pyramidách žít se svými věcmi a oblíbenými uměleckými předměty.V den smrti vzlétnout do nových výšin nového života a užít si této přeměny. Možná … Read More

Obrazy na téma Krylových písní

V červnu 2014 Josef Achrer dokončil  2 malé obrázky, rozměr 30 cm x 30 cm na téma písně Karla Kryla Anděl. Obrázky budou celé léto 2014 k vidění v galerii A A v Praze na Malé straně.  Jedná se o … Read More

Mé nanebevzetí – 2014

Obraz dokončen v červnu 2014 Nanebevzetí je větším formátem provedený obrázek „Ukoval jsem si anděla“30x30cm -tento vznikl na výzvu galerie A a A . Okřídlená kompozice je ironií autora ,kde je sotva znatelná hlava na ose obrazu. Hlava malíře okřídlená … Read More

Úplné zatmění – rok 2014

Úplné zatmění je výjmečný stav v podobě černého slunce na obloze.Figura ženy zasažena v této chvíli temného okamžiku je uzavřena do sebe a do světla / okrového odstínu / ,které je lemováno ornamentem struktury,typickým pro autora. Vytvořen v březnu 2014

Dýňová strašidla, rok 2014

Každý, kdo chvíli žil na venkově a pamatuje si podzimní hry, tak si vydlabal své strašidlo, do kterého umístil svíčku. My děti z padesátých let jsme nevěděly co je Halloween. Vzpomněl jsem si na to téma v několika obrazech.Tento je … Read More

Tři tuby, tři osudové ženy, rok 2014

Obraz Tři tuby je příběh obyčejných tub s barvou, kterých se kolem stojanu s plátnem a paletou válí desítky, plných poloprázdných vymačkaných a každá s jiným odstínem obsahu. Zároveň tuby na obrazu  připomínají svým magickým trojúhelníkem ženský klín v těle … Read More

Josef Achrer Maškary, rok 2014

Obraz s názvem Maškary je menší formát, kterým autor reaguje na sezonu plesů a maškarních bálů.Tento obraz je oproštěn od jakéhokoli reálného popisu skutečnosti, pouze v detailu se objevuje za maskou skutečné oko a to jen v jednom místě. Celá … Read More

Málo času – první obraz roku 2014

Jedná se o téma v základní kompozici se schématem přesýpacích hodin. Po stranách sloupky s oválnými koulemi a centrální trychtýřovité nádoby s nějakým obsahem, který je vyjádřen ornamentem v těchto hodinách. Struktura je klasicky z akrylátu a písku, jak je … Read More

Volume – obraz z roku 2013

Obraz je poslední z řady kompozic,ve kterých autor použil profilu mladé ženy,častěji vnímané jako ženy černé plati s hispánskými rysy.Tato žena je většinou z profilu,aby byla výrazně patrná sluchátka,které má na hlavě a naprosto oddaně vnímá muziku přímo do hlavy. … Read More