Zastavený čas 60 cm x 85 cm

Josef Achrer Zastavený čas 60 cm x 85 cm