Přesně namířeno 112 cm x1 22 cm

Josef Achrer Přesně namířeno 112 cm x 122 cm