Pozitivní vysílač 93 cm x 103 cm

Josef Achrer Pozitivní vysílač 93 cm x 103 cm