Nehudební nástroj 123 x 143 cm

Josef Achrer Nehudební nástroj