Předseda JUV Josef Achrer

Předseda Jednoty umělců výtvarných Josef Achrer